Salmon

Salmon

Salmon, oil on canvas, 14″x18″, 2010